Iglo – Renoma Food Serwis – Jakość, Szybkość, Solidność

Polityka prywatności

RODO

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 stosowane jest unijne rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, zwane dalej: RODO. W związku ze zmianą przepisów prawa, dotyczących przetwarzania danych osobowych, poniżej znajduje się wyczerpująca klauzula informacyjna. Obejmuje ona w szczególności informacje o tym, jakie dane i w jakim celu są przetwarzane, kto jest ich administratorem, jakim podmiotom mogą zostać udostępnione oraz o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jako osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Iglo – Renoma” Spółka Jawna Zbigniew Matys, Arkadiusz Ostrowski z siedzibą w Legnicy przy ul. Struga 1a, zwane dalej Iglo-Renoma.

2. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane w zakresie:
– identyfikator wg punktu odbioru,
– nazwa pełna i skrócona klienta,
– adres klienta oraz punktu dostawy,
– numer NIP,
– adres e-mail,
– numer telefonu.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. B RODO,
– wypełnienia obowiązków podatkowo-rozliczeniowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit .C RODO,
– archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Iglo-Renomy dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.F RODO,
– ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Iglo-Renomy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit .F RODO,
– analitycznym, tj. lepszego doboru produktów do potrzeb klientów, ogólnej optymalizacji produktów, optymalizacji procesów obsługi, dostosowania oferty handlowej oraz warunków współpracy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit .F RODO,
– badania satysfakcji klientów będącego realizacja prawnie uzasadnionego interesu Iglo-Renomy dotyczącego określenia jakości obsługi i poziomu zadowolenia z produktów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit .F RODO,
– marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit .F RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych identyfikacyjnych, kontaktowych i zakupowych (w tym: ilość, rodzaj i wartość zakupionych produktów) są także producenci sprzedawanych Pani/Panu towarów, którzy w tym zakresie są podmiotami realizującymi własne cele.

5. Dane osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

6. Dane osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą przetwarzane będą nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej realizacji celów określonych w ust. 2 powyżej.

7. Posiada Pani/Pan prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych;
b) ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
c) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych bez wpływu jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem;
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

8. Iglo-Renoma nie zamierza przetwarzać danych w innym celu, niż wskazany w ust. 2 powyżej